Thời hạn đăng kiểm xe ô tô mới nhất áp dụng từ tháng 10/2021

thoi han dang kiem xe o to 2021

Mức phạt vi phạm lỗi quá thời hạn đăng kiểm xe ô tô tương đối cao từ 4 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Do vậy các bài tài cần nắm chính xác và kịp thời quy định thời hạn đăng kiểm xe ô tô. Bài viết dưới được đây cập nhật các mốc thời hạn đăng kiểm xe ô tô mới nhất được áp dụng từ ngày 01.10.2021.

Lưu ý: Căn cứ Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Theo đó, tăng thời hạn đăng kiểm với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải. ( Chi tiết thay đổi từng loại ở dưới bài viết ).

Nội Dung Bài Viết

Quy định thời hạn đăng kiểm xe ô tô mới nhất 2022

Căn cứ theo Thông Tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải quy định chi tiết về thời gian đăng kiểm đối với các phương tiện cơ giới đường bộ.

Các mốc chu kì kiểm định xe ô tô mới nhất 2022
Các mốc chu kì kiểm định xe ô tô mới nhất 2022

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

Đối với các loại xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ thì thời hạn đăng kiểm còn phụ thuộc vào có kinh doanh vận tải hay không.

 • Đã sản xuất đến 07 năm: Chu kỳ đăng kiểm ô tô lần đầu là 30 tháng, chu kỳ định kỳ 18 tháng.
 • Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm: Chu kỳ định kỳ 12 tháng
 • Đã sản xuất trên 12 năm: Chu kỳ định kỳ 06 tháng.

Đối với những loại xe ô tô chở người có số chỗ ngồi đến 9 chỗ và không kinh doanh vận tải có thời hạn đăng kiểm lần thứ nhất là 30 tháng, sau khi đăng kiểm lần thứ nhất các mốc đăng kiểm tiếp theo sẽ được quy định cụ thể theo năm sản xuất của từng chiếc xe cụ thể như sau:

– Đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải và đã sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 18 tháng.

– Đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải và đã sản xuất trên 7 năm đến 12 năm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 12 tháng.

– Đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải và đã sản xuất trên 12 năm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng

Đọc thêm: xe bán tải không niên hạn là loại nào?

Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi và không kinh doanh vận tải

Thời hạn kiểm đinh xe ô tô 9 chỗ ngồi và không kinh doanh vận tải
Thời hạn kiểm định xe ô tô 9 chỗ ngồi và không kinh doanh vận tải

Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi và có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 9 chỗ ngồi

Tem kiểm định đăng kiểm
Tem kiểm định đăng kiểm

Đối với ô tô chở người các loại dưới 9 chỗ ngồi trở lên và có kinh doanh vận tải thì sẽ được chia ra làm 2 nhóm cụ thể như sau:

Xe không cải tạo: đối với các phương tiện chưa qua cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành cơ giới của xe cơ giới thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 18 tháng, sau lần đầu đăng kiểm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 06 tháng một lần.

Xe đã qua cải tạo: đối với các phương tiện đã qua cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành cơ giới của xe cơ giới thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và chu kỳ đăng kiểm tiếp theo là 06 tháng.

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc

– Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 7 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu được quy định là 24 tháng, sau khi đăng kiểm lần đầu thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ của xe là 12 tháng.

– Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 7 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu được quy định là 24 tháng, sau khi đăng kiểm lần đầu thì mỗi 06 tháng bạn phải mang xe đi đăng kiểm định kỳ.
– Đối với rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 24 tháng và chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 12 tháng.

– Đối với rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu  là 24 tháng và chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng.

Thời hạn đăng kiểm ô tô tải
Thời hạn đăng kiểm ô tô tải

– Đối với các loại ô tô tải, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc đã qua cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành cơ giới của xe cơ giới thì thời hạn đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng.

Đọc thêm:

Ô tô chở người các loại trên 9 chỗ ngồi đã sản xuất từ 15 năm trở lên

– Đối với các loại ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi và đã sản xuất từ 15 năm trở lên thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 3 tháng 01 lần.

Ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên 

– Đối với ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên thì chu kỳ đăng kiểm được quy định là 3 tháng 01 lần.

Lưu ý:

 • Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.
 • Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả ghế người lái.
 • Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).
 • Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.
 • Xe cơ giới kiểm định lần thứ 2 (ngay sau khi được kiểm định và cấp chu kỳ đầu) có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ đầu thì thời hạn kiểm định cấp lần thứ 2 được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ đầu tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kỳ đầu.

Đọc thêm: Gợi ý hạng mục độ nội thất ô tô cần thiết cho xe

Bảng phí đăng kiểm xe ô tô năm 2022

Bảng phí dưới đây căn cứ theo Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư 238/2016/TT-BTC :

Bảng phí đăng kiểm ô tô năm 2021
Bảng phí đăng kiểm ô tô năm 2022

Lưu ý: Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:

 • Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì: Miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại bảng trên.
 • Việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định tại bảng trên.
 • Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.
 • Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định tại bảng trên.
 • Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá ba (03) lần mức giá quy định tại bảng trên.

Các mức phạt quá thời hạn đăng kiểm xe ô tô

Các mức phạt quá thời hạn kiểm định xe ô tô
Các mức phạt quá thời hạn kiểm định xe ô tô

Mức phạt lái xe ôtô quá thời hạn đăng kiểm xe ô tô

Mức phạt với lái xe: 

 • Phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng nếu quá hạn đăng kiểm xe dưới 1 tháng.
 • Phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng nếu quá hạn đăng kiểm xe trên 1 tháng.

 Mức phạt với chủ xe:

 • Phạt từ 4 – 6 triệu đồng đối với cá nhân, 8 – 12 triệu đồng đối với tổ chức nếu quá hạn đăng kiểm xe dưới 1 tháng.
 • Phạt từ 6 – 8 triệu đồng đối với cá nhân, 12 – 16 triệu đồng đối với tổ chức nếu quá hạn đăng kiểm xe trên 1 tháng.

Nếu lái xe đồng thời là chủ xe thì áp dụng mức phạt đối với chủ xe, đồng thời chủ xe cũng bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

Theo đó, các trường hợp quá thời hạn đăng kiểm xe ô tô dưới một tháng cũng bị xử phạt. Tuy nhiên, luật không quy định cụ thể về số ngày có thời hạn hiệu lực dưới 1 tháng.
Vì vậy, xe ô tô khi tham gia giao thông bắt buộc phải có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường còn hiệu lực, trường hợp nào chậm một ngày cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức phạt bổ sung khác.

Các lưu ý để không bị phạt vì quá thời hạn đăng kiểm xe ô tô

 1. Bạn cần biết xe được đăng ký khi nào. Mỗi loại ô tô có thời gian đăng kiểm khác nhau. Vì vậy, bạn nên kiểm tra sổ đăng ký thường xuyên để ghi nhớ thời hạn và đến cơ quan đăng ký xe.
 2. Không bao giờ lưu hành xe quá hạn đăng kiểm: nếu xe quá hạn đăng kiểm 1 ngày, người điều khiển phương tiện hoặc chủ xe sẽ bị phạt. Khi xe quá hạn đăng kiểm phải đưa xe đến trạm đăng kiểm lại và sử dụng phương tiện đi lại.
 3. Đăng kiểm lại kịp thời: Nếu phát hiện xe sắp hết hạn sử dụng, cần nhanh chóng đưa xe đến trạm, trung tâm đăng kiểm gần nhất để đăng kiểm lại.

Thời gian làm việc đăng kiểm xe ô tô

Cơ quan Đăng kiểm xe ô tô làm việc vào tất các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, giờ làm việc từ 7h30 sáng đến 11h30, chiều từ 13h đến 16h30. Riêng thứ Bảy chỉ làm việc buổi sáng.

Có thể bạn quan tâm:

Cách kiểm tra thời hạn đăng kiểm xe ô tô đơn giản

Chỉ cần thao tác các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://app.vr.org.vn/publicweb/quahankd.aspx Website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục “Tra cứu danh sách phương tiện quá hạn kiểm định” và chọn các trường thông tin của xe bạn như:

Tra cứu danh sách phương tiện quá hạn đăng kiểm
Tra cứu danh sách phương tiện quá hạn đăng kiểm
 1. Tỉnh Thành Phố xe đã đăng ký
 2. Loại phương tiện
 3. Thời gian quá hạn

Sau đó nhấn Tra Cứu.

Lúc này Website sẽ hiện lên danh sách các phương tiện đã quá hạn thời gian kiểm định. Bạn chỉ cần tìm nếu thấy phương tiện của mình ở trên danh sách thì bạn cần đến cơ quan kiểm định để đăng ký kiểm định lại.

Danh sách phương tiện quá hạn đăng kiểm
Danh sách phương tiện quá hạn đăng kiểm

Hi vọng nội dung trên có ích đối với các bác. Xin cảm ơn

Bài viết liên quan
Vô lăng siêu xe đẹp 2022 | Thành Vô Lăng
vo lang sieu xe dep 2021

Dưới đây là những vô lăng siêu xe tốt nhất bạn có thể mua vào năm 2021 để tăng sức ...

Lưu ý khi độ nội thất ô tô 2021
5 luu y khi do noi that o to 2021

Những dòng xe tầm trung hay giá rẻ thường bị lược bỏ một số bộ phận để giảm giá thành. ...

5 kinh nghiệm khi mua phụ kiện ô tô bạn nên biết
Phu kien o to scaled

Số lượng người sở hữu xe hơi ngày càng tăng lên kéo theo nhu cầu sở hữu những phụ kiện ...

Vô lăng chơi game – Nâng tầm trải nghiệm chơi game
Ban sao cua Ban sao cua Car Interior Cleaning Suggestions to Revitalise Your Ride. 7 scaled

Vô lăng chơi game chắc hẳn là món đồ ưa chuộng mà nhiều tín đồ mê game đua xe mong muốn ...

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute